Skip To Main Content

Basketball

Varsity Boys Coach: Anthony Brooks
Varsity Girls Coach: Taciana Joseph
JV Boys Coach: Steve Smith

 

Pre-Season
11/13        VS       Elite Public Schools                         JV/4:30, Girls/6, Varsity/7:30
11/15        VS       Rio Vista (Foundation Game)       Girls/6, Varsity/7:30
11/17        @        Western Sierra                                  JV/4:30, Girls/6, Varsity/7:30
11/20       VS       Rosemont                                          JV/4:30, Girls/6, Varsity/7:30
11/29       @        Foothill                                                JV/4:30, Varsity/7:30
11/30       VS       Hiram Johnson                                 Girls/4:30
12/5        @         Mesa Verde                                        JV/4:30, Girls/6, Varsity/7:30
12/8        @         John Adams                                      JV/4:30, Girls/6, Varsity/7:30

 

CVCL League 
12/12       VS         Foresthill                                           JV/4:30, Girls/6, Varsity/7:30
12/19       VS         Futures                                              JV/4:30, Girls/6, Varsity/7:30
12/27      @          Sac Waldorf                                      JV/4:30, Girls/6, Varsity/7:30
12/29      @          Victory Christian                             JV/4:30, Girls/6, Varsity/7:30
1/4          VS          Delta                                                  JV/4:30, Girls/6, Varsity/7:30
1/9          VS          Forest Lake Christian                    JV/4:30, Girls/6, Varsity/7:30
1/11          @          Sierra Academy                               JV/4:30, Girls/6, Varsity/7:30
1/13         @          Futures                                              JV/4:30, Girls/6, Varsity/7:30
1/16         @          Foresthill                                           JV/4:30, Girls/6, Varsity/7:30
1/19         VS         Sac Waldorf                                     JV/4:30, Girls/6, Varsity/7:30
1/23         VS         Victory Christian                            JV/4:30, Girls/6, Varsity/7:30
1/30        @           Delta                                                JV/4:30, Girls/6, Varsity/7:30
2/2          VS          Woodland Christian                    JV/4:30, Girls/6, Varsity/7:30
2/6         @           Forest Lake Christian                   JV/4:30, Girls/6, Varsity/7:30
2/9          VS         Sierra Academy                             JV/4:30, Girls/6, Varsity/7:30             Senior Night